USA

Dit is wat de Chevron-uitspraak van het Hof in alledaagse termen zou kunnen betekenen

Het besluit van het Hooggerechtshof van vrijdag om de brede regelgevende bevoegdheid van federale agentschappen te beperken, kan leiden tot de afschaffing of verzwakking van duizenden regels op het gebied van milieu, gezondheidszorg, werknemersbescherming, voedsel- en geneesmiddelenveiligheid, telecommunicatie, de financiële sector en meer.

Het besluit is een belangrijke overwinning in een decennialange campagne van conservatieve activisten om de macht van de federale overheid te verkleinen en de reikwijdte en autoriteit van wat deze activisten ‘de administratieve staat’ noemen, te beperken.

Het oordeel van de rechtbank zou het voor tegenstanders van federale regelgeving gemakkelijker kunnen maken om deze voor de rechtbank aan te vechten, wat zou leiden tot een stroom nieuwe rechtszaken, terwijl ook onzekerheid in bedrijven en industrieën zou worden geïnjecteerd.

“Als Amerikanen zich zorgen maken over hun drinkwater, hun gezondheid, hun pensioenrekening, discriminatie op het werk, als ze in een vliegtuig stappen, in een auto rijden, als ze naar buiten gaan en de lucht inademen — al deze dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door een enorm universum van federale agentschapsregelgeving,” zei Lisa Heinzerling, een expert in bestuursrecht aan de Georgetown University. “En deze beslissing betekent nu dat meer van die regelgeving door de rechtbanken kan worden vernietigd.”

De beslissing maakt effectief een einde aan een juridisch precedent dat bekendstaat als “Chevron deference”, na een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1984. Die beslissing hield in dat wanneer het Congres een wet aanneemt die niet specifiek is, de rechtbanken veel ruimte moeten geven aan beslissingen die worden genomen door de federale agentschappen die belast zijn met de uitvoering van die wet. De theorie was dat wetenschappers, economen en andere specialisten bij de agentschappen meer expertise hebben dan rechters bij het bepalen van regelgeving en dat de uitvoerende macht ook meer verantwoording aflegt aan kiezers.

Sindsdien zijn duizenden juridische beslissingen gebaseerd op de Chevron-doctrine, waarbij regelgeving werd aangevochten die voortkwam uit wetten als de Fair Labor Standards Act uit 1938, de Clean Air Act uit 1970, de Affordable Care Act uit 2010 en andere.

Bij het schrijven van wetten heeft het Congres vaak gebruik gemaakt van richtlijnen met een open einde, zoals ‘ervoor zorgen dat de regel in het algemeen belang is’, en het aan deskundigen van instanties overlaten om regels te schrijven om giftige smog te beperken, ervoor te zorgen dat gezondheidsplannen de basismedische diensten dekken, de veiligheid van medicijnen en cosmetica en bescherming van consumenten tegen risicovol financieel gedrag van bedrijven.

Maar dat gaf te veel macht aan niet-gekozen regeringsfunctionarissen, aldus conservatieven, die een gecoördineerde, meerjarige campagne voerden om een ​​einde te maken aan de Chevron-doctrine. Zij zijn van mening dat de rechtbanken, en niet de administratieve instanties, de macht moeten hebben om wetten te interpreteren. De inspanning werd geleid door Republikeinse procureurs-generaal, conservatieve juridische activisten en hun financiers, waarvan sommigen banden hadden met grote bedrijven, en aanhangers van de voormalige president Donald J. Trump.

“Het omverwerpen van Chevron was een gedeeld doel van de conservatieve beweging en de regering-Trump. Het werd voortdurend geuit”, zegt Mandy Gunasekara, die onder president Trump stafchef was bij de EPA en heeft geholpen bij het schrijven van Project 2025, een beleidsblauwdruk voor een volgende Republikeinse regering. “Het creëert een enorme kans om deze regelgeving ter discussie te stellen. En het zou een extra impuls kunnen geven aan het beteugelen van de grote administratieve staat als de regering in november verandert.”

Toch merkte Jonathan Berry, die onder Trump als hoge functionaris van het Arbeidsdepartement fungeerde, op dat het omverwerpen van de Chevron-doctrine zelf “niet onmiddellijk iets opblaast.”

In plaats daarvan, zei Mr. Berry, zal het lot van de regelgeving worden bepaald door wat er gebeurt als ze door de rechtbanken gaan zonder de bescherming van Chevron. “Het mysterie is hoeveel van dit spul er precies gebeurt,” zei Mr. Berry.

Hier ziet u welke gevolgen dit besluit voor verschillende overheidsinstanties kan hebben.

Milieuactivisten vrezen dat het einde van de Chevron-doctrine de afschaffing van honderden EPA-regels zal betekenen die gericht zijn op het beperken van lucht- en watervervuiling, het beschermen van mensen tegen giftige chemicaliën en vooral het aanpakken van de klimaatverandering.

De afgelopen zes maanden heeft de regering-Biden de meest ambitieuze regels in de geschiedenis van het land uitgevaardigd, gericht op het verminderen van klimaatverwarmende vervuiling door auto’s, vrachtwagens, energiecentrales en olie- en gasbronnen. Zonder die regels zou het voor president Biden zeer waarschijnlijk onmogelijk zijn om zijn doel te bereiken om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium te halveren, wat volgens analisten alle grote economieën moeten doen om de meest dodelijke en catastrofale gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen.

Alle klimaatregels van Biden zijn al het onderwerp geweest van rechtszaken die zich momenteel door de rechtbanken bewegen.

Juridische experts zeggen dat het terugdraaien van Chevron de fundamentele wettelijke verplichting van de EPA om klimaatopwarmende vervuiling te reguleren niet zal wegnemen: dat werd expliciet uiteengezet in een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2007 en in wetgeving uit 2022 die door Democraten werd aangenomen ter voorbereiding op mogelijke uitdagingen van die bevoegdheid.

Maar de specifieke regelgeving – zoals die bedoeld zijn om de vervuiling door auto’s en vrachtwagens terug te dringen door de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen, of om de vervuiling van elektriciteitscentrales terug te dringen met behulp van kostbare technologie voor het afvangen en vastleggen van koolstof – zouden nu juridisch kwetsbaarder kunnen zijn.

Het resultaat zou zeer waarschijnlijk zijn dat strenge klimaatregels die zijn ontworpen om emissies drastisch te verminderen, vervangen zouden kunnen worden door veel lossere regels die veel minder vervuiling verminderen. Deskundigen zeggen dat dit ook het lot zou kunnen zijn van bestaande regels over smog, schoon water en gevaarlijke chemicaliën.

De afschaffing van de Chevron-regeling kan werknemers op verschillende manieren treffen. Het kan voor de overheid moeilijker worden om veiligheidsvoorschriften op de werkplek op te stellen en regels voor minimumloon en overuren te handhaven.

Een recent voorbeeld was in april, toen de regering-Biden het salaris verhoogd niveau waaronder salariswerknemers automatisch in aanmerking komen voor overwerkvergoeding van anderhalf maal het normale loon, van ongeveer $ 35.000 naar bijna $ 59.000 per jaar, te beginnen op 1 januari. Bedrijfsgroepen hebben uitgedaagd Volgens deskundigen zou de bevoegdheid van het ministerie van Arbeid om een ​​zogenaamde salarisdrempel vast te stellen en dergelijke uitdagingen veel succesvoller zijn zonder het Chevron-precedent.

De verschuiving zou ook de bescherming kunnen beteugelen van werknemers die publiekelijk het beleid van hun werkgevers ter discussie stellen, aldus Charlotte Garden, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Minnesota. De National Labour Relations Board komt vaak tot de conclusie dat een enkele werknemer het recht heeft om te protesteren tegen lage lonen, intimidatie of aanwezigheidsbeleid zonder te worden gestraft of ontslagen. Maar de relevante wetgeving verwijst naar “gecoördineerde activiteiten”, wat betekent dat de bescherming nu alleen nog geldt voor groepen werknemers die dergelijke protesten organiseren, en niet voor individuen, aldus professor Garden.

De Food and Drug Administration gebruikt aanzienlijke macht wanneer het de normen vaststelt voor hoe nieuwe medicijnen moeten worden onderzocht en of ze veilig en effectief zijn voordat ze worden goedgekeurd voor gebruik. Advocaten die bij het agentschap werkten, zeiden dat bedrijven die zich ergeren aan die hoge lat voor goedkeuringen, die regelgeving nu zouden kunnen aanvechten. Anderen zeiden dat juridische uitdagingen uiteindelijk de prijzen van medicijnen zouden kunnen beïnvloeden.

Er worden ook uitdagingen verwacht in de tabaksafdeling van het agentschap, die de verkoop van nieuwe sigaretten en e-sigaretten autoriseert met als doel de volksgezondheid te beschermen. “Ik zou verwachten dat de industrie de bevoegdheid van de FDA om premarket review uit te voeren überhaupt zou aanvallen,” zei Desmond Jenson, adjunct-directeur van het commerciële tabakscontroleprogramma bij het Public Health Law Center.

Anderen merkten op dat het besluit van Chevron een huiveringwekkend effect zou kunnen hebben, waardoor de FDA gedwongen zou worden heel voorzichtig te werk te gaan, gezien de kans op rechtszaken, als zij doorgaat met voorstellen om mentholsigaretten te verbieden of ze minder verslavend te maken door het nicotinegehalte te verlagen.

Tegenstanders van abortus zeggen dat de uitspraak in hun voordeel zou kunnen werken, omdat ze proberen een nieuwe zaak tegen de goedkeuring van een abortusmedicijn door de Food and Drug Administration voor te leggen aan het Hooggerechtshof, dat hun poging om de goedkeuring van het medicijn deze maand ongedaan te maken heeft afgewezen.

Kristi Hamrick, strateeg voor Students for Life of America, een anti-abortusorganisatie, zei in een verklaring dat een dergelijke zaak waarschijnlijk beter ontvangen zou worden “wanneer de FDA niet langer het voordeel van de twijfel krijgt.”

De uitspraak van de rechtbank zou van invloed kunnen zijn op de manier waarop Medicare-, Medicaid- en Affordable Care Act-verzekeringsplannen worden beheerd, zeggen deskundigen op het gebied van de gezondheidswetgeving, omdat tegenstanders de kans krijgen om de manier waarop deze enorme programma’s werken aan te vechten.

Het gezondheidszorgsysteem wordt beheerst door uitgebreide regelgeving die bepaalt hoe ziekenhuizen opereren, welke aanbieders voor medische diensten worden betaald en hoe verzekeringsmaatschappijen door de overheid worden gecontroleerd. Een groot deel van die regelgeving is gebaseerd op de interpretatie van wetten die al tientallen jaren oud zijn. Grote industrieën kunnen getroffen worden als de regels worden gewijzigd.

“Er is ontzettend veel regelgeving die onder de radar blijft en die er alleen maar op gericht is ervoor te zorgen dat de treinen op tijd rijden”, zegt Nicholas Bagley, hoogleraar rechten aan de Universiteit van Michigan.

Rachel Sachs, expert op het gebied van gezondheidsrecht aan de Washington University School of Law in St. Louis, zei dat de complexe reeks regels die zijn bedacht en beheerd door het Department of Health and Human Services en de Centers for Medicare en Medicaid Services in nieuwe uitdagingen kunnen worden gebracht. manieren.

“Er is veel werk te doen in dat proces,” zei ze. “En daarom zijn er veel mogelijkheden voor uitdagers om specifieke keuzes te bekritiseren die CMS en HHS maken in de interpretatie van deze regels.”

De beslissing van het Hooggerechtshof zal vereisen dat het Congres precies specificeert wat agentschappen als de CDC wel en niet mogen doen, aldus verschillende analisten. “Niemand heeft er vertrouwen in dat het Congres zijn zaakjes op orde krijgt om dat te doen,” aldus Dr. Georges C. Benjamin, uitvoerend directeur van de American Public Health Association.

“Ik denk dat de beslissing zoals die is opgesteld de werkgelegenheid voor advocaten en rechters verstevigt en de autoriteit van deskundigen ondermijnt”, voegde hij toe.

Andere wetenschappers uitten ook hun twijfel of het Congres of de rechterlijke macht op de hoogte konden blijven van voortdurend evoluerend wetenschappelijk bewijsmateriaal. “Het is een hele uitdaging om dat tempo van veranderingen bij te houden, zelfs voor een medische of wetenschappelijke professional”, zegt Karen Knudsen, algemeen directeur van de American Cancer Society.

De regering-Biden heeft gezondheidsvoorschriften geschreven die anticiperen op een wereld zonder de eerbied van Chevron, zegt Abbe R. Gluck, een deskundige op het gebied van gezondheidsrecht aan de Yale Law School die aan het begin van de ambtstermijn van de heer Biden in het Witte Huis diende. Om die reden denkt ze dat rechtszaken over de meest recente regels mogelijk minder door deze verandering worden beïnvloed dan geschillen over sommige oudere regels.

“Het Hooggerechtshof heeft al een aantal jaren niet meer op Chevron vertrouwd,” zei ze. “Dus de federale overheid, inclusief HHS, is gewend geraakt aan het opstellen van regelgeving en het maken van interpretatieargumenten alsof Chevron niet bestaat.”

“Ze hebben zich al aangepast”, zei mevrouw Gluck.

Het ministerie van Financiën en de Internal Revenue Service hebben beide een ruim mandaat om wetgeving te interpreteren wanneer zij regels en voorschriften opstellen en de belastingwetgeving handhaven.

Sinds de Inflation Reduction Act in 2022 is aangenomen, is het ministerie van Financiën druk bezig met het uitrollen van regelgeving met betrekking tot miljarden dollars aan belastingkredieten voor schone energie die enorme prikkels bieden voor zaken als de productie van batterijen of de aankoop van elektrische voertuigen. Het ministerie van Financiën heeft tegenstand gekregen van sommigen wetgevers die beweren dat het niet de bedoeling is geweest van de wet.

Hoewel het Congres de belastingwetgeving vaststelt door middel van wetgeving, heeft de IRS veel vrijheid in de manier waarop de belastingwetten worden uitgevoerd. Boekhoudkundige deskundigen hebben gesuggereerd dat de uitspraak van de rechtbank de mogelijkheid van het agentschap om de belastingwetgeving uit te voeren zonder specifieke instructies van het Congres, zou kunnen compliceren.

Een recent voorbeeld is hoe het agentschap vorig jaar de handhaving van een omstreden belastingbeleid uitstelde dat gebruikers van digitale wallets en e-commerceplatforms zou verplichten om kleine transacties te melden. De nieuwe bepaling werd in 2021 in de belastingwet geïntroduceerd, maar werd fel tegengewerkt door lobbyisten en kleine bedrijven.

De IRS kreeg kritiek van sommige wetgevers omdat ze het beleid vertraagden, maar de instantie verdedigde haar besluit door te stellen dat belastingbetalers een langere overgangsperiode nodig hadden voordat de maatregel van kracht zou worden, om een ​​chaotisch belastingseizoen te voorkomen.

Elisabeth Dias, Teddy Rosenbluth En Roni Rabin bijgedragen aan de verslaggeving.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button