Latest Breaking News & Hot Updates Around USA OR All Over World

Grant Shapps roept op tot beëindiging van ‘gesynchroniseerde stakingen’ te midden van samenspanning tussen vakbondsbaronnen

0 142

Studiebeurs Shapps roept vandaag op tot een verbod op samenspanning tussen vakbondsbaronnen nadat de militante RMT nieuwe stakingen had aangekondigd die samenvielen met die van Aslef.

De minister van Transport zei dat er nieuwe wetten nodig waren om ‘gesynchroniseerde’ stakingen, die ‘duidelijk het resultaat zijn van heimelijke actie’ door afzonderlijke vakbonden, neer te slaan.

In de Daily Mail van vandaag schrijft hij dat rechters erbij moeten worden betrokken om uitspraak te doen over gevallen waarin wordt vermoed dat er sprake is van collusie.

Het komt nadat de RMT gisteren aankondigde dat 40.000 werknemers voor Network Rail en 14 treinoperators die het grootste deel van het land bestrijken op 15 en 17 september zullen vertrekken.

De minister van Transport Grant Shapps (foto) zei dat er nieuwe wetten nodig waren om ‘gesynchroniseerde’ stakingen te breken die ‘duidelijk het product zijn van heimelijke actie’ door afzonderlijke vakbonden

De dag ervoor meldde treinbestuurdersvakbond Aslef een staking voor 15 september bij 12 operators. De verhuizing is bedoeld om maximale schade aan te richten, aangezien beide vakbonden die dag staken, nauwelijks diensten in het grootste deel van het land zullen lopen.

Tot nu toe heeft de RMT afgezien van actie op dezelfde dag als andere vakbonden en is het de industrie gelukt om ongeveer een op de vijf treinen op stakingsdagen te laten rijden.

Hoe de vakbonden maanden van ellende plannen

VERVOER

Meer dan 40.000 RMT-leden bij Network Rail en 14 treinoperators zullen op 15 en 17 september vertrekken. Aslef heeft op 15 september een 24-uursstaking aangekondigd.

De Transport Salried Staffs Association zal vanaf 26 september 12.00 uur een 24-uursstaking houden – de dag nadat de Labour-conferentie in Liverpool begint.

GEZONDHEID

Het Royal College of Nursing gaat deze maand zijn NHS-leden stemmen over mogelijke stakingsacties. De British Medical Association is ook van plan om jonge artsen te stemmen, en er is een stemming gaande voor de NHS-leden van Unite.

OPLEIDING

De National Education Union gaat haar leden op 24 september stemmen over stakingsacties. Duizenden universiteitsmedewerkers gaan een reeks stakingen organiseren nadat Unison een loonaanbieding heeft afgewezen.

COMMUNICATIE

Medewerkers van Royal Mail in de Communication Workers Union staken op 8 en 9 september.

CIVIELE DIENST

Werknemers van het Department for Business gaan vanaf maandag twee dagen in staking. Afvalwerkers vertegenwoordigd door GMB en Unison gaan vanaf aanstaande woensdag vier dagen staken.

WET

Advocaten in Engeland en Wales beginnen maandag met een staking voor onbepaalde tijd.

Treinreizigers krijgen te maken met vier opeenvolgende dagen van chaos, aangezien de diensten op 16 en 18 september ook worden beïnvloed door de domino-impact.

De heer Shapps heeft al een 16-puntenplan onthuld, inclusief nieuwe wetten om het vermogen van de spoorwegvakbonden om het land tot losgeld te houden teniet te doen.

Een daarvan is het opheffen van het verbod voor ministers om noodbevoegdheden te gebruiken om stakingen te blokkeren die een ‘nationale noodsituatie’ vormen.

Maar hij zegt dat er nu een andere nodig is en schrijft: ‘We hebben een 17e regel nodig, een die gesynchroniseerde stakingsacties verbiedt die duidelijk het product zijn van heimelijke actie door verschillende vakbonden. Het zou aan een rechtbank zijn om te beslissen of de voorgestelde collectieve actie aan deze test voldoet.’

Hij voegde eraan toe: ‘De 16 maatregelen om ongerechtvaardigde vakbondsacties te beteugelen, werden door beide kandidaten in de conservatieve leiderschapswedstrijd gesteund.

‘Het stakingsrecht is een fundamenteel ingrediënt van onze vrijheid. Maar het is er als laatste redmiddel in gevallen van oprechte klacht.

‘We kunnen niet toestaan’ [RMT boss] Mick Lynch en zijn bondgenoten om deze kostbare vrijheid opnieuw te ondermijnen voor politieke doeleinden.’ Een klein deel van de diensten zal op 15 september rijden. Het zal naar verwachting de grootste stopzetting van de spoorwegen zijn sinds het begin van de jaren tachtig vanwege de staking van zowel Aslef als RMT.

Vanwege de ploegenpatronen van kritieke werknemers zoals seingevers, zullen de diensten de volgende ochtend ook worden getroffen en op 16 september in totaal kunnen dalen tot 70 procent.

Ongeveer een op de vijf treinen zal op 17 september rijden, en de diensten dalen de dag erna tot maar liefst 85 procent.

Een derde spoorwegvakbond, de TSSA, heeft op 26 september stakingen afgekondigd. Het zal afgevaardigden treffen die die week de jaarlijkse conferentie van de Labour Party in Liverpool proberen te bereiken. Het TSSA-personeel is echter minder kritisch voor de exploitatie van de spoorwegen en de verstoringen zullen minder ernstig zijn.

Alle drie de vakbonden hebben bittere geschillen met de industrie over loon en werkzekerheid. Ze eisen inflatiegerelateerde loonsverhogingen.

De RMT heeft dit en volgend jaar al een loonsverhoging van 8 procent van Network Rail afgewezen.

De deal houdt een modernisering van de werkpraktijken in, waar de vakbond zich tegen verzet.

Collusie is een wapen geworden om maximale schade te verzekeren, schrijft transportsecretaris Grant Shapps

Velen van ons zijn te jong om zich het tijdperk van bier en sandwiches bij No10 te herinneren – die periode in de jaren zeventig toen de vakbondsbaronnen het nationale podium bestormden en vaste gasten waren in de officiële zetel van de macht.

Hugh Scanlon, Joe Gormley, Jack Jones. Dit waren bekende namen in die dagen van stijgende inflatie en steeds meer stervende industrie, hun invloed op de politiek en de economie als vanzelfsprekend beschouwd.

De onverzoenlijke vijanden van de conservatieven, de grote vakbonden, waren de marionettenmeesters van de Labour Party, hun enorme donaties en enorme blokstemmen die ze uitoefenden op partijconferenties, zorgden ervoor dat als ze spraken de Labour-premiers Harold Wilson en James Callaghan rechtop gingen zitten en het opmerkten.

Mick Lynch, algemeen secretaris van de grootste spoorwegunie, de RMT, maakt er geen geheim van dat hij verlangt naar die lang vervlogen dagen en de macht die zijn voorgangers uitoefenden. Groot-Brittannië was misschien een economische basket case, maar het was een door vakbonden gedomineerde basket case.

En in het universum dat wordt bewoond door Mr Lynch, is dat het enige dat telt. Nu, bijna een halve eeuw later, zien de heer Lynch en anderen in de vakbondsbeweging en bij politiek links een kans.

De naschokken van de pandemie en de huidige energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne zijn geen creaties van de conservatieven, maar hij is van plan de angst te benutten die wordt veroorzaakt door de stijgende energierekeningen om sociale en industriële onrust aan te wakkeren en politieke verandering af te dwingen.

Voor hem is de staking een politiek wapen – en om dat wapen te laten werken, moet het samengaan met andere vakbonden om maximale ontwrichting te garanderen.

Grant Shapps zegt dat Mick Lynch (foto) van plan is gebruik te maken van de angst die wordt gegenereerd door de stijgende energierekeningen om sociale en industriële onrust aan te wakkeren en politieke verandering af te dwingen

Grant Shapps zegt dat Mick Lynch (foto) van plan is gebruik te maken van de angst die wordt gegenereerd door de stijgende energierekeningen om sociale en industriële onrust aan te wakkeren en politieke verandering af te dwingen

Dit kunnen we niet laten gebeuren. Ik heb 16 maatregelen voorgesteld om ongerechtvaardigde stakingsacties te bestrijden, waaronder verplichte stemmingen voor elke staking (niet de zes maanden durende periode voor meerdere stakingen die momenteel van kracht zijn), waardoor de vereiste voor stakingsja-stemmen in vitale openbare diensten wordt verhoogd tot 50 procent en verlenging van de opzegtermijn voor vakbondsacties van twee naar vier weken.

Maar we hebben een 17e regel nodig; een die gesynchroniseerde stakingen verbiedt die duidelijk het product zijn van heimelijke acties door verschillende vakbonden. Het zou aan een rechtbank zijn om te beslissen of de voorgestelde collectieve actie aan deze test voldoet.

De RMT coördineert de stakingen al met de machinistenvakbond Aslef. Beide vakbonden zullen op 15 september staken en de RMT opnieuw op 17 september. Door de gevolgen zal de verstoring van het spoor in verschillende mate zich over meerdere dagen uitstrekken. Maar de ambitie van meneer Lynch is groter.

Bij het stemmen voor mogelijke vakbondsacties, dachten RMT-leden misschien dat ze verwikkeld waren in een strijd voor een beter loon. Dat is hun aangeboden, maar de heer Lynch heeft bepaald dat ze niet mogen stemmen over het accepteren van het aanbod.

Dat komt omdat hij in zijn dromen wil dat zijn leden de stoottroepen zijn van een algemene staking die zich uitstrekt over alle sectoren van de economie. En hij probeert het niet eens te verbergen.

Terwijl hij de sociaal verdeelde taal van een andere tijd van zich afschudde, verklaarde hij onlangs: ‘We weigeren te wachten op politici… Ze handelen in hun klassenbelang. Het wordt tijd dat we handelen in onze klassenbelangen.

Grant Shapps (foto) zegt dat hij 16 maatregelen heeft voorgesteld om ongerechtvaardigde stakingsacties te bestrijden, inclusief verplichte stemmingen voor elke staking

Grant Shapps (foto) zegt dat hij 16 maatregelen heeft voorgesteld om ongerechtvaardigde stakingsacties te bestrijden, inclusief verplichte stemmingen voor elke staking

‘We gaan elke sector van onze klasse organiseren… Zet dat om in een golf van solidariteit en industriële actie in heel Groot-Brittannië… Als we samen vechten, zijn we een onstuitbare kracht in de samenleving.’

Mick Lynch en zijn bondgenoten willen een verdeeld Groot-Brittannië waarin aan looneisen wordt voldaan zonder rekening te houden met de destructieve inflatie die ze onvermijdelijk zullen stimuleren en aanhouden.

Dit zijn echt moeilijke tijden en we moeten de komende winter de meest kwetsbaren voor brandstofarmoede beschermen. Maar gelooft iemand serieus dat chronische, politiek gemotiveerde vakbondsacties het antwoord zijn?

De 16 maatregelen om ongerechtvaardigde vakbondsacties te beteugelen, werden door beide kandidaten in de conservatieve leiderschapswedstrijd gesteund. Ik ben van mening dat deze extra beperking om samenzwering te voorkomen bovenaan de lijst van de nieuwe premier moet staan.

Het stakingsrecht is een fundamenteel ingrediënt van onze vrijheid. Maar het is er als laatste redmiddel in gevallen van oprechte klacht. We kunnen niet toestaan ​​dat Mick Lynch en zijn bondgenoten deze kostbare vrijheid opnieuw ondermijnen voor politieke doeleinden. Hij is een sirenestem die ons naar de rotsen leidt.

Ik steun stakingen, zegt Keir

Sir Keir Starmer hield gisteren vol dat hij een ‘trotse’ vakbondsman was, ondanks het feit dat hij zijn frontbenchers had gezegd niet op piketlijnen te verschijnen.

De Labour-leider zei dat hij ‘volledig begrijpt’ waarom arbeiders loonsverhogingen eisten, maar voegde eraan toe dat het een ‘kwestie van rollen’ was.

De Labour-leider zei dat hij 'volledig begrijpt' waarom arbeiders loonsverhogingen eisten, maar voegde eraan toe dat het een 'kwestie van rollen' was.

De Labour-leider zei dat hij ‘volledig begrijpt’ waarom arbeiders loonsverhogingen eisten, maar voegde eraan toe dat het een ‘kwestie van rollen’ was.

‘Ik wil premier van Labour worden. Ik denk niet dat de rol van de premier is [to] een kabinetsvergadering houden en dan naar een piketlijn gaan’, zei hij tegen BBC Radio 5 Live.

Sir Keir werd gevraagd naar Sam Tarry, die hij ontsloeg als transportwoordvoerder van de partij voor het geven van interviews op een piketlijn van een spoorwegvakbond.

De Labour-leider zei: ‘Niemand is ontslagen omdat hij op een piketlijn ging. Als het om die geschillen gaat, begrijp ik heel goed waarom zoveel werkende mensen een loonsverhoging nodig hebben. Ik begrijp heel goed wat mensen doormaken en ik steun het stakingsrecht.’

Sir Keir voegde eraan toe dat hij wist ‘hoe het is’ om geen rekeningen te kunnen betalen en herinnerde zich dat de telefoon tijdens zijn jeugd ‘maanden’ was afgesloten.

Leave A Reply

Your email address will not be published.