Take a fresh look at your lifestyle.

Waarom Labour’s doem en somberheid over stijgende inflatie de economie zou kunnen verzwakken?

0

De pessimistische toon van Labour over de ‘torenhoge’ inflatie zou de economie mogelijk kunnen verzwakken als bezorgde consumenten minder zouden uitgeven.

In zijn eerste week als nieuwe penningmeester gaf Jim Chalmers zijn voorgangers de schuld van de ergste crisis in de kosten van levensonderhoud in twee decennia.

Inkomende regeringen zijn er doorgaans op uit om de reputatie van hun politieke tegenstanders te vernietigen door de schuld af te schuiven en hun successen te bagatelliseren.

Met slechts een nipte meerderheid wil Labour dat kiezers minder denken aan de Liberale Partij – die traditioneel meer wordt vertrouwd om de economie te beheren.

Economen van Westpac verwachten dat de Reserve of Australia de rente voor Kerstmis nog vijf keer zal verhogen, gevolgd door nog eens twee verhogingen volgend jaar.

De pessimistische toon van Labour over de stijgende inflatie zou de economie mogelijk kunnen verzwakken als bezorgde consumenten minder uitgeven. In zijn eerste week als nieuwe penningmeester gaf Jim Chalmers zijn voorgangers de schuld van de ergste crisis in de kosten van levensonderhoud in twee decennia

Voor leners met een typische hypotheek van $ 600.000 – die vaak in marginale zitplaatsen buiten de voorsteden wonen – zou dat een stijging van $ 460 in de maandelijkse hypotheekaflossingen betekenen tegen Melbourne Cup Day in november.

Een stijging van de totale inflatie van 5,1 procent in het jaar tot maart was de ergste sinds 2001 en op een niveau dat ruim boven de doelstelling van 2 tot 3 procent van de RBA lag, als gevolg van de wereldwijde druk in de toeleveringsketen en de benzineprijzen van 2 dollar per liter.

Een jaarlijkse stijging van 141 procent van de groothandelsprijzen voor elektriciteit betekent ook dat de rekeningen vanaf juli kunnen verdubbelen.

De heer Chalmers, die tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 een senior beleidsadviseur was van voormalig Labour-penningmeester Wayne Swan, benadrukte de druk op de kosten van levensonderhoud tijdens zijn eerste grote mediaconferentie als senior minister.

‘Deze perfecte storm van pieken in de energieprijzen berokkent enorme schade aan onze werkgevers, onze huishoudens en onze nationale economie’, zei hij.

Hij gebruikte het woord ‘uitdaging’ ook 21 keer.

‘Er zijn veel meer verontrustende aspecten in onze economie: torenhoge inflatie is een grote uitdaging’, zei de heer Chalmers.

Econoom Saul Eslake, de directeur van Corinna Economic Advisory, zei dat nerveuze consumenten die naar de heer Chalmers luisteren, mogelijk kunnen bezuinigen op hun uitgaven.

‘Toen hij schaduwpenningmeester was, hoefde hij zich daar geen zorgen over te maken, daar hoefde hij zich in de Oppositie geen zorgen over te maken’, vertelde hij aan Daily Mail Australia.

‘Nu hij penningmeester is, moet hij zich ervan bewust zijn dat zijn woorden zwaarder wegen.’

De heer Eslake zei dat de nieuwe penningmeester een delicate evenwichtsoefening had tussen het uitleggen van de economische realiteit zonder consumenten bang te maken voor een recessie of een vertraging.

De heer Chalmers, die een senior beleidsadviseur was van voormalig Labour-penningmeester Wayne Swan tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008, benadrukte de druk op de kosten van levensonderhoud tijdens zijn eerste grote mediaconferentie als senior minister (foto is een Coles-supermarkt in Sydney)

De heer Chalmers, die een senior beleidsadviseur was van voormalig Labour-penningmeester Wayne Swan tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008, benadrukte de druk op de kosten van levensonderhoud tijdens zijn eerste grote mediaconferentie als senior minister (foto is een Coles-supermarkt in Sydney)

Hoe de kosten van levensonderhoud in Australië JOU beïnvloeden

INFLATIE: Het jaarlijkse headline-percentage van 5,1 procent is het hoogste sinds 2001

BENZINE: De gemiddelde loodvrije prijs is weer boven de $2 per liter, ondanks een halfjaarlijkse halvering van de brandstofaccijns tot 22,1 cent per liter. De transportkosten stegen in het jaar tot maart met 13,7 procent – het hoogste tempo sinds 1990, toen Irak Koeweit binnenviel

VOEDSEL: De prijzen van groenten en fruit stegen met 6,7 procent doordat overstromingen langs de oostkust van Australië de aanvoer van vers voedsel aantasten

ELEKTRICITEIT: Groothandelsprijzen stegen met 141 procent in het jaar tot maart, wat betekent dat consumenten vanaf juli hun rekeningen konden zien verdubbelen

HYPOTHEEK: Leners met een gemiddelde hypotheek van $ 600.000 zagen in mei een stijging van $ 78 in de maandelijkse hypotheekaflossingen toen de Reserve Bank of Australia de contante rente met een kwart procentpunt verhoogde. Economen van Westpac verwachten nog vijf renteverhogingen tegen Kerstmis, waardoor de maandelijkse aflossingen met nog eens $ 460 stijgen

LOON: De loonniveaus stegen in het jaar tot maart met slechts 2,4 procent, minder dan de helft van de inflatie van 5,1 procent, wat betekende dat werknemers feitelijk een loonsverlaging kregen. De Australische Raad van Vakbonden wil een verhoging van 5,5 procent voor het minimumloon van 2,7 miljoen en laagbetaalde arbeiders op onderscheidingen

‘Hij moet voorzichtig zijn, hij moet een balans vinden, een dunne lijn bewandelen tussen eerlijk en realistisch zijn over de vooruitzichten zoals hij die ziet en mensen niet onnodig bang maken’, zei hij.

‘Je zou – ik zeg niet dat de penningmeester dat is – kunnen brengen waar je bang voor bent; als je bang bent dat de economie om de een of andere reden scherp of abrupt vertraagt, vooral als je de penningmeester of de gouverneur van de Reserve Bank bent, dan zou je dat kunnen veroorzaken.’

Maar Paul Williams, docent politiek aan de Griffith University, zei dat de typische kiezer geen van beide kanten van de politiek de schuld geeft van hoge inflatie, en accepteert dat het een wereldwijd probleem is.

‘Er is een grens aan wat deze regering de vorige regering kan verwijten’, zei hij tegen Daily Mail Australia.

Dr. Williams zei dat kiezers inflatie als een probleem beschouwden waar regeringen van beide kanten ‘extreem beperkt’ waren in wat ze konden doen om de directe kosten van levensonderhoud aan te pakken.

‘Geen van beide partijen heeft terecht, dwaas of ten onrechte of ten onrechte een verzekering aangeboden dat de inflatie onder hun toezicht zou verbeteren’, zei hij.

‘Door de liberalen neer te praten omdat ze verantwoordelijk zijn voor inflatie, zal het vertrouwen in de overheid niet afnemen.’

Terwijl hij de inflatie benadrukte, zei de heer Chalmers heel weinig over de werkloosheid die in april daalde tot slechts 3,9 procent – het laagste niveau sinds 1974 – tijdens de laatste volledige maand dat de coalitie aan de macht was.

‘We hebben een krappe arbeidsmarkt’, zei hij.

Zijn mediaconferentie op woensdag viel samen met nieuwe gegevens over de nationale rekeningen van het Australische Bureau voor de Statistiek, waaruit bleek dat het bruto binnenlands product in het kwartaal van maart met 0,8 procent was gestegen.

Dit was veel zwakker dan de groeistijging van 3,6 procent in de laatste drie maanden van 2021, maar die kwartaalcijfers van december volgden op het einde van de lockdowns in Sydney en Melbourne.

Het jaarlijkse groeitempo van 3,3 procent in maart was historisch gezien nog steeds relatief hoog, maar de heer Chalmers richtte zijn politieke draai op het feit dat de driemaandelijkse stijging ‘een zwakkere reeks cijfers was dan onze voorgangers en de Schatkist op begrotingstijd hadden verwacht’.

Een inflatiestijging van 5,1 procent in het jaar tot maart was de ergste sinds 2001 en op een niveau dat ver boven de doelstelling van twee tot drie procent van de RBA ligt als gevolg van de wereldwijde druk in de toeleveringsketen en de benzineprijzen van $ 2 per liter (Sydney BP tankstation afgebeeld)

Een inflatiestijging van 5,1 procent in het jaar tot maart was de ergste sinds 2001 en op een niveau dat ver boven de doelstelling van twee tot drie procent van de RBA ligt als gevolg van de wereldwijde druk in de toeleveringsketen en de benzineprijzen van $ 2 per liter (Sydney BP tankstation afgebeeld)

Grote Vier banken updaten RBA-renteprognoses

WESTPAC: 2,25 procent contante rente tegen mei 2023

NAB: 2,6 procent contant tarief tegen augustus 2024

ANZ: 2,25 procent tegen mei 2023

GEMEENSCHAPPELIJKE BANK: 1,6 procent tegen februari 2023

Bron: RateCity

De gegevens van de nationale rekeningen toonden ook een spaarquote van slechts 11,4 procent, een daling van 23,7 procent in 2020 tijdens de nationale lockdowns.

De detailhandelsverkopen zijn in het jaar tot april met 9,6 procent gestegen, zo maakte het Australische Bureau voor de Statistiek deze week bekend.

De heer Eslake zei dat dit aantoont dat de meeste Australiërs – afgezien van de minimumlonen en gepensioneerden – sinds begin 2020 voldoende spaargeld hebben opgebouwd om uitgaven te blijven doen of om een ​​buffer te hebben om verschillende rentestijgingen het hoofd te bieden.

‘Australische huishoudens hebben nogal wat spaargeld waarop ze kunnen terugvallen’, zei hij.

Stijgende rentetarieven zijn niet alleen een probleem voor huisleners, maar ook voor de overheid, aangezien de brutoschuld de $ 1 biljoen nadert als gevolg van de stimuleringsmaatregelen van Covid.

‘Het is zeker waar dat de inflatie verder moet stijgen, het is ook waar dat de lonen geen gelijke tred houden met de inflatie, het is waar dat de rente verder moet stijgen’, zei de heer Eslake.

Binnen het volgende decennium zou dat kunnen betekenen dat belastingverhogingen nodig zijn om de kosten van het aflossen van staatsschulden te financieren om programma’s zoals defensie, ouderenzorg en de National Disability Insurance Scheme te financieren.

De elektriciteitsprijzen zullen ook stijgen, waarbij de Australian Energy Market Operator opmerkt dat de groothandelsprijzen in het kwartaal van maart meer dan verdubbeld waren tot $ 87 - een stijging van 141 procent in een jaar tijd

De elektriciteitsprijzen zullen ook stijgen, waarbij de Australian Energy Market Operator opmerkt dat de groothandelsprijzen in het kwartaal van maart meer dan verdubbeld waren tot $ 87 – een stijging van 141 procent in een jaar tijd

‘Op een gegeven moment is dat niet in de komende drie jaar, maar waarschijnlijk in de komende 10 jaar, zullen overheden extra inkomsten moeten vinden van ergens niet zozeer om de schuld af te betalen, het gaat erom of je de rentebetalingen kunt absorberen ‘, zei meneer Eslake.

Door de economie neer te halen voor politieke doeleinden, loopt Labour het risico het consumentenvertrouwen te verzwakken, wat op zijn beurt leidt tot minder uitgaven in de economie en uiteindelijk tot een stijging van de werkloosheid, aangezien bedrijven minder personeel aannemen.

De maandelijkse lezing van het Westpac-Melbourne Institute voor mei leverde een lezing van 90,4 punten op – een niveau ver onder het niveau van 100 waar optimisten meer pessimisten zijn.

Dit was ook het slechtste niveau sinds augustus 2020, toen de tweede golf van Melbourne, in de op een na grootste stad van Australië, consumenten zenuwachtig maakte.

Het vooruitzicht van meer rentestijgingen als gevolg van hoge inflatie zou het consumentenvertrouwen nog meer kunnen verzwakken, aangezien een nieuwe Labour-penningmeester blijft praten over de puinhoop die hij heeft geërfd van zijn liberale voorganger, Josh Frydenberg.

‘Consumenten zijn somberder geworden, zowel over hun financiële situatie als over de economische vooruitzichten op korte en lange termijn’, zei de heer Eslake.

Wat JIJ zou kunnen betalen met Kerstmis

$ 500.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 383 van $ 1.987 naar $ 2.370

$ 600.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 460 van $ 2.384 naar $ 2.844

$ 700.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 537 van $ 2.781 naar $ 3.318

$ 800.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 614 van $ 3.178 naar $ 3.792

$ 900.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 691 van $ 3.575 naar $ 4.266

$ 1.000.000: maandelijkse aflossingen stijgen met $ 767 van $ 3.973 naar $ 4.740

Gegevens gebaseerd op variabele rente die stijgt van 2,54 procent naar 3,94 procent toen de Reserve Bank of Australia de contante rente verhoogde van 0,35 procent naar 1,75 procent

Leave A Reply

Your email address will not be published.